Change Language Thai English
หน้าแรก | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕
หน้าแรก
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
นโยบายการบริหาร
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 
แผนงาน
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้(KM)
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
รายงาน
 
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
นายณรงค์ โอฬาริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 15)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕) (ดู : 56)
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 69)
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นสนามกีฬา หมู่ที่ 7 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ดู : 2)
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 (แม่ปาล์ม) ตก หมู่ที่ 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล (ดู : 2)
 
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
 
โครงการรักษาความสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เปิดบริการเที่ยวฟรี "วันเด็กแห่งชาติ"...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน ปี 2560...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ดู : 149)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 118)
ขอส่งประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ดู : 256)
 
แหล่งท่องเที่ยว   ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
 
ถ้ำภูผาเพชร...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังใต้หนาน...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเจ็ดคต...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิพิภัณฑ์บ้านรากไม้...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๕ โทรสาร : ๐๗๔-๗๗๔๕๐๖
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
Copyright © 2016. www.palmpattana.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs